KS har laget et metodeverk for innovasjon

Samveis kan du se mer på ved å klikke her

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Fra dagens folkevalgteopplæring hørte vi om Bærum

Se facebook siden deres ved å klikke her

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Ny iPad bruker?

Da har vi laget en oppdatert liste over apper som du finner i App Store. Listen finner du her

Lunner kommune bruker GoodReader som verktøy for å lese og notere politiske saker. Du finner en veileder her

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Velkommen til nye iPolitikere!

Lunner kommune har fått nytt kommunestyre og dermed nye iPolitikere. Opplæring i ipad-bruk er startet opp og ipadene er satt opp med oppdatert versjon av samme løsning som tidligere.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Problemer med oppdatert versjon av Goodreader?

Enkelte har problemer med siste versjon. Sjekk følgende nettside http://www.goodreader.net/gr-3150crash.html eller ta kontakt på iPolitiker-ansvarlig Jenny.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Radiointervju med NRK

Etter oppslaget i Kommunal rapport 26.01.12 ble vi forespurt om å stille i et radiointervju på NRK Hedmark og Oppland.

Intervjuet ble sendt direkte på radio Mandag 30.01.12. NRK stilte spørsmål om politikerenes forberedelser til møtene, om det hadde vært motstand mot implementeringen og om hva vi trodde ville komme av nye verktøy.

Vi kunne bekrefte at politikerene er godt forberedt til møtene, og at de får med seg det de skal. Det har ikke vært motstand mot implementeringen i Lunner. Vi har imidlertid gitt politikerene et valg om de vil ha iPad eller om de vil ha saksdokumentene på papir. Alle valgte iPad. Hva som kommer av nye verktøy og metoder har vi overlatt til utviklerene å svare på, men at det stadig vil komme nye medtoder og verktøy på dette området, det er helt sikkert. Vi følger spent med.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Politikere tar brettbølgen, skriver Kommunal rapport.

«Nettbrett var løsningen som fikk kommune-Norge til å kaste papiret. I løpet av 2012 vil rundt halvparten av kommunestyrene ha gått over til nettbrett viser vår undersøkelse. Kragerø og Lunner er i gang.»

Dette stod å lese i Kommunal-rapport torsdag 26. januar. Kommunal-rapport har besøkt de to kommunene. Om Lunner stod det bla. følgende:

«I Lunner kommune innførte de nettbrett etter valget. Alle politikerne er på brett, og alle innkallinger og dokumenter kommer itl brettet. Forslag som skal leveres i løpet av møtet skrives via brettet, og kommer opp på en stor skjerm så alle kan se det. Avstemningen foregår også elektronisk, og resultatet vises på den store skjermen. Foredrag eller innlegg som vises som PowerPoint, kan lastes ned på brettene.»

«Det er ikke nødvendig å velge dyre løsninger. Nettbrett og litt programvare er alt du trenger.» Denne siden handler om denne løsningen, og hvordan du kan gjøre det til kommunens egen løsning. Som i Kragerø har Lunner lagd en løsning som vi eier selv, og kan. Det gjør at vi har kompetanse til å håndtere den daglige driften. Samtidig må vi være nysgjerrig på hva andre gjør. Gi oss derfor gjerne tilbakemeldinger på våre løsninger!

Publisert i Uncategorized | Merket med , , , , , , | Legg igjen en kommentar

iPolitiker

Dette er en nettside om Lunner kommunes løsning for digitale politikere; iPolitiker.

Vi legger her ut informasjon om prosjektet som har ledet frem til løsningen, hvordan vi har løst det, våre erfaringer og hvor langt Lunner kommune har kommet i dette prosjektet, i tillegg til tips og råd for digitale politikere og andre interesserte. Løsningen er «kommuneuniversel», etablert praksis og kan av den enkelte kommune gjennomføres uten ekstern konsulentbistand eller omlegging av eksisterende systemer.

Innholdet kan fritt kopieres og brukes av andre kommuner så lenge kilden oppgis. Innholdet kan ikke benyttes i kommersiell sammenheng.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar